Vänföreningar

Oravais Historiska Förening

På slagfältet i Oravais avgjordes Finlands öde i september 1808. I dag kan du ta del av historiska fakta på ett annorlunda sätt. Vi har nämligen valt att levandegöra vår historia.


Carlscrona Rediviva

Föreningen Carlscrona Rediviva är öppen för alla med intresse för 1700-talets kulturhistoria. Sällskapet bildades 2004 som en ideell vänförening till Blekinge museum.


Helsingfors Goda Borgare

Helsingfors Gamla Wapenkår och Stadens Gode Innewånare

Vij äro ett sällskap af historiavänner hvem äro intresserade om 1700-talets historia också i praktiken. Vårt sällskap hafver namnet Helsingfors Gamla Wapenkår och Stadens Gode Innewånare r.f.


Gustafs Aflägsne Fränder

En grupp för oss i norra Sverige som tycker om att levandegöra 1700-talet. Vi syr, dansar, äter mat och besöker århundradet tillsammans