Vänföreningen Carlscrona Redivivas Program 2019 

Carlscrona Rediviva

                                           c/o Blekinge Museum, Borgmästaregatan 21, 371 35 Karlskrona
                                 kontakt@carlscronarediviva.org

                                                                               www.carlscronarediviva.org

Vi presenterar jultraditioner från 1700-talet. Medverka gärna eller kom som uppklädd besökare. Närmare upplysningar kommer under hösten. Tid 12-16 . Blekinge museum.Ansvarig Rolf Johansson

Följande Söndagar 21/10 18/11 i Hörsalen, Blekinge museum. Intresserade anmäler sig till Rolf Johansson 0706 23 97 56