Helsingfors goda borgare

Helsingfors goda borgare

Helsingfors Gamla Wapenkår och Stadens Gode Innewånare

Vij äro ett sällskap af historiavänner hvem äro intresserade om 1700-talets historia också i praktiken. Vårt sällskap hafver namnet Helsingfors Gamla Wapenkår och Stadens Gode Innewånare r.f.

Våra uniformer äro exakta kopier af utrustning för Helsingfors Stads Infanteri från Åhr 1748. Under 1700-talet var varje skattbetalande stadens innevånare skyldig att skaffa sig en full utrustning och vara med i vapenkåret.

Vij görer vör mousquetexercis så väl som vij kan effter "Kongl: Maj:ts nådige Förordning och Reglemente för Regementerne til fot" från Åhr 1751. Vår kanon- och mörsare-exercis göres effter boken "Artilleriet", truckt 1704.

Vij äro också medh Stadens Gode Innewånarna intresserade om 1700-talets kultur- och sedeshistoria.

Om han eller hon öro intresserad om saken, tager han kontakt til oss.