Sällskapet Gustafs Skål - betalningsinstruktioner till våra event

Sällskapet Gustafs Skål - betalningsinstruktioner till våra event

                                 Anmälningsavgift sätts in på plusgirokonto 648 11 46-6 eller med swish till 1234 105 128 
                                                      Märk betalningen med eventets namn samt ditt namn. 
                            OBS! Det är jätteviktigt att betalningen märks för att vi ska kunna veta vem betalningen avser.

                                                          Det händer tyvärr att vi får in anonyma inbetalningar.