Gustav III:s Svenska Nationella Dräkt

Om Nationella Dräkten

Under början av 1773 ville Gustav III införa en dräkt för hela Sveriges befolkning. Han hade genomfört en statskupp året innan och han ville att den nya tiden skulle markeras med en ny klädedräkt. Tidigare kungar hade försökt påverka folks klädsel med lagar ända sedan medeltiden utan att lyckas. Gustav III ville däremot att svenskarna skulle klä sig i en ny dräkt helt frivilligt.

Programserie om Svenska Nationella Dräkten

Av Gert Alenhall


Del 1 - Introduktion och materialval

Detta är första delen i en serie om Gustav III:s Svenska Nationella dräkt som han införde 1778 och vi börjar med "Fruntimmersklädedräkten". Syftet är att ge tips om materialval, konstruktion, mönster och sömnad för dem som är intresserade av att sy en egen dräkt.


Del 2- konstruktion och mönster

Detta är andra delen i serien om Gustav III:s Svenska Nationella dräkt som han införde 1778 och vi fortsätter med "Fruntimmersklädedräkten". Syftet med serien är att ge tips om materialval, konstruktion, mönster och sömnad för dem som är intresserade av att sy en egen dräkt. I andra delen går vi igenom mönsterarken med de uppförstorade mönsterdelarna från originalplanschen i underrättelsen om "Fruntimmersklädedräkten".

Del 3 - mönsterförändring och toile


Detta är tredje delen i serien om Gustav III:s Svenska Nationella dräkt som han införde 1778 och vi fortsätter med "Fruntimmersklädedräkten". Syftet med serien är att ge tips om materialval, konstruktion, mönster och sömnad för dem som är intresserade av att sy en egen dräkt. I tredje delen går Gert igenom hur man förstorar livets mönster och gör en inprovning av en toile.