Sällskapet Gustafs Skål har andelar i ett antal Medlemsföreningar, däribland Åsö Föreningsråd,  Jakobsbergs Gård och Kristinehovs ekonomiska förening. 

Sedan 2019 är vi även medlemmar i Högalids hembygdsföreningen som driver Ekermanska Malmgården alldeles i utkanten av Tantolunden.

Ett betalt medlemskap i Sällskapet Gustafs Skål  stöder på sikt Kulturgårdarna i Stockholm: Kristinehovs Malmgård, Hartwickska Huset, Mäster Olofsgården, Ekermanska Malmgården och Jakobsbergs Gård. 


Hönshuset

07.05.2020

Sedan 2009 finns ett insamlingskonto för att stödja verksamheten och utvecklingen på Kristinehovs Malmgård. Kontot bildades för att möjliggöra renoveringen av gårdens hönshus. Sedan dess har insamlingen bekostat alla omkostnader runt hönsen och hönshuset. En av organisationerna som är verksamma på gården meddelade så sent som i fredags att de...

Ekermanska Malmgårdens café håller öppet varje söndag mellan kl.12.00 -15.00.
Vi serverar kaffe och förfriskningar, hembakat kaffebröd samt dagens borgmästarsmörgås.
På övervåningen finns ett litet verktygsmuseum med föremål från Långholmen.
På vår evenemangssida kan du se kommande teaterföreställningar och framträdanden.
Du kan hyra Ekermanska...

Omkring 1750 kom Jacob Graver hit med båt från Kungsholmen, hittade och införskaffade sig det lilla torpet Ulvgrytet som han började bygga om till en liten herrgård. Troligtvis stod nuvarande huvudbyggnad färdig år 1759 och han gav den sitt namn.

.

05.05.2020

Maria Högalids Föreningsråd - din mötesplats på Södermalm