Hönshuset

07.05.2020

Sedan 2009 finns ett insamlingskonto för att stödja verksamheten och utvecklingen på Kristinehovs Malmgård. Kontot bildades för att möjliggöra renoveringen av gårdens hönshus. Sedan dess har insamlingen bekostat alla omkostnader runt hönsen och hönshuset. En av organisationerna som är verksamma på gården meddelade så sent som i fredags att de samlat in nästan 12 000 kr för årets första kvartal. Pengarna kommer att överlämnas under kommande vecka. Vill även du bidra till Hönshusfonden? Det går bra att sätta in en slant på Kristinehovs Malmgårds +girokonto 495804-7. Märk betalningen "Hönshuset". De insamlade pengarna kommer att användas i vårt försök att möjliggöra att hönsen och hönshuset och verksamheten på gården har en framtid även efter Corona.
Så fort möjlighet ges, kommer alla som bidragit till Hönshusfonden och har skickat över sina kontaktuppgifter till expeditionen@kristinehovsmalmgard.se att inbjudas till specialvisning av Hönshuset och dess innevånare.