Mäster Olofsgården

05.05.2020

Bildandet av Mäster Olofsgården

Mäster Olofsgården (MO) bildades den 13 februari 1931. Att man känner till tidpunkten så exakt beror på att denna dag hade sju medlemmar i Stockholms Kristliga Studentförbund begärt att få träffa den relativt nye adjunkten i Storkyrkan, Gabriel Grefberg. Det här var embryot till MO, även om namnet Mäster Olofsgården inte etablerades förrän några år senare, utan också själva starten för hemgården 1931. Samtliga närvarande personer har efteråt, både i tal och skrift, konsekvent betecknat detta sammanträffande som "den tändande gnistan" bakom det som senare skulle växa och bli MO. Grefberg och studenterna lät konstituera en pojkklubb, Storkyrkopojkarna (SP). Verksamheten kom därefter att expandera i rask takt med skapandet av klubbar med speciella inriktningar under MO:s paraply.

Hemgården har från start haft sin bas och sin förankring i Gamla Stan. MO hyrde från början lokaler. Under många år var praktiskt taget alla medlemmar i MO:s olika klubbar boende och/eller verksamma i Gamla Stan. I dag har MO, inklusive medlemsföreningarna, betydligt fler aktiva än det finns invånare i Gamla stan.