"Venus följer-med Bacchus jag flyr "

15.09.2018

Höstbal med hydda i Odd Fellowhuset Karlskrona.

Aftonen går i Orden Les Bergeres tecken med beaktande av dess valspråk "O utan F" och har en speciell dedicering till Sällskapet Gustafs Skåls jubileum. För närmare upplysningar om tider, dansprogram mm se CR hemsida. Ansvarig: Fest & Gamman/Göran Staf