Kulturnatten i Karlshamn

06.10.2018

inledande visning följd av en liten Bellmankonsert med Fruntimmersquartetten.