Revolutionsbal - Dansordning

Danser på revolutionsbalen

Anna Löfgren kommer hålla en dansträning torsdag 20 augusti på Kristinehovs Malmgård. Mer info kommer.

Ur gamla dansboken:

 • Nr 1 Holländska balen
 • Nr 8 Gustafs Skål
 • Nr 12 Mammeluck görs 9-faldig
 • Nr 5 Fröken Höpken görs 9-faldig
 • Nr 16 Överflödsförordningen görs 9-faldig
 • Nr 23 Johans trädgård
 • Nr 22 Engelska Långdansen
 • Nr 29 Madame Arfvidsson
 • Nr 38 Riddarens Menuett
 • Nr 40 Nya Menuetten
 • Nr 39 Z-menuetten

Ur kommande dansbok

 • Rikets klockspel (La Carrion National)

Kadriljer

Alla utom Rikets Klockspel finns i dansboken.

Nr 1 Holländska balen

Nr 12 Mammeluck görs 9-faldig

Nr 5 Fröken Höpken görs 9-faldig

Nr 16 Överflödsförordningen görs 9-faldig

Nr 8 Gustafs Skål

Rikets klockspel (La Carrion National) ur kommande dansbok.

Långdanser

Nr 23 Johans trädgård

Nr 22 Engelska Långdansen

Nr 29 Madame Arfvidsson

Menuetter

Nr 38 Riddarens Menuett

Nr 40 Nya Menuetten

Nr 39 Z-menuetten