Trettondagsbal 5 januari 2018

05.01.2018

Sällskapet Gustafs Skål bjuder in till traditionsenlig Trettondagsbal Fredagen den 5 januari 2018 kl 18:00 om aftonen. Kostnad för kvällen är 500 kr för sällskapets medlemmar och 700 kr för icke medlem. Sista betalningsdag är Torsdag den 28 december 2017. Inbetalning är lika med anmälan och gjörs till plusgiro 648 11 46-6. Glöm inte att skriva namn på deltagarna. Frågor ställes till anders@kristinehovsmalmgard.se.

Dräkt anbefalles

Vamt välkomna önskar ceremonimästare Anders Löfgren