TILL MINNE AV KONUNGENS ITALIENSKA RESA

08.11.2015

8 November

Vauxhall - Retour de Italienne - på Kristinehov. Italienska resan -- festmåltid och bal


För 230 år sedan -- hösten 1783 -- företog Gustav III en expedition till Italien. Med sig hade han skulptören Tobias Sergel och ett antal hovfunktionärer. Resan bjöd på mängder av nya intryck, konstnärligt, musikaliskt och icke minst gastronomiskt.
Till minne av denna resa inbjuder vi till en fest den 8 november på Kristinehovs malmgård.
Festen inledes halv sju om aftonen med middag på övervåningen med neapolitanska inslag på bordet jämte den gustavianska mat vi redan lärt oss uppskatta.
Kvällen kommer även att bjuda på samtida italiensk musik, anekdoter från resan, och givetvis dans.

Plats: Kristinehovs malmgård  Pris: 450 krFör icke medlemmar i SGS 550:-

Anmälan = betalning till Sällskapet Gustafs Skål