Skotsk Bal 7 november 2020

07.11.2020

1700-talsfest med skotskt tema är under planering. Notera datumet i Edra kalendrar !