Minneshögtid Karl XII Begravning

23.02.2019

Inbjudan från Svenska Lif:Compagniet & Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Föreningar

Inbjudan till minnesgudstjänst och högtidlighetshållandet av Karl XII begravning 1719.

Detta är avslutningen på ett antal event som planerats av RSMF i sammarbete med
historiska föreningar på de platser som likfärden passerade.
Arrangör: Svenska Lif:Compagniet & Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Föreningar.
Plats: Stockholm Karlbergs Slott - Riddarholmskyrkan - Källaren Stralsund Anno 1502.
Tid: Lördagen den 23 februari 2019 Kl: 12.00-01.00
Deltagare: Historiska föreningar och deltagare i tidsenliga kläder, gärna sorgedräkt.
Kostnad: 470 Skr

Program

Minneshogtid Karl XII Begravning

° 12.00 Ankomst Karlbergs Slott.

° Guidad visning av slottet och slottsparken.

° Fikapaus.

° Föredrag om Karl XII i konsten, hans dödsmask och Karl XII:s likfärd och begravning

i Riddarholmskyrkan.

° Minnesgudstjänst i Slottskapellet på Karlberg.

° Sorgeprocession och salutskjutning.

° 16.00 Avmarsch från Karlbergs Slott.

° 17.00 Guidad visning i Riddarholmskyrkan. Kransnedläggning Karl XII:s sarkofag.

° 18.00 Mat med gravöl i Gamla Stan på Källaren Stralsund Anno 1502.

Grundidée event
Vi har tänkt skapa ett event utifrån kända fakta om vad som hände den sista dagen
på Karl XII likfärd på ett så värdigt och historiskt sätt som möjligt.
Få en bakgrund av skeendet, besöka miljöerna där det skedde och tillsammans
ge oss själva en minnesvärd upplevelse.
Blandningen av militära föreningar och föreningar med civil inriktning ger
en realistiskt bild av det svenska samhället under Stormaktstiden.
Hjärtligt Välkommna!
Här kommer detaljerad information om programmet och övriga uppgifter.
Eventet börjar på Karlbergs Slott 12.00. Det var här Carl XII: låg lik och där begravningsprocessionen
började mot Riddarholmskyrkan. Idag inryms i slottet Militärhögskolan
Karlberg. Karlbergs Krigsakademi för o_cerare är världens äldsta krigsakademi på samma
plats och i samma byggnad.
Tack vare vår medlem Helen Falk och hennes befattning som major och kårchef för
Livgardets Dragonmusikkår har vi lyckats få tillträde till denna fantastiska barockmiljö.
Karlbergs Slott får bara hyras av aktiva yrkesmilitärer och detta är alltså ett unikt tillfälle
som inte kommer tillbaka.
Denna lokal tillhör Svenska Försvarsmakten så en säkerhetskontroll av alla gäster
kommer att göras. Därför behövs edra personnummer i anmälan.
På Karlbergs slott får vi en guidad visning av Ulf Löwenmo, delvis utomhus, föredrag av
Maria Westholm om avbildningar av Karl XII i konsten och hans dödsmask.
Även en redogörelse av Tomas Lindell på temat Karl XII:s likfärd och begravning.
Här ska vi också hålla en minnesgudstjänst i slottskapellet förrättad av Ulf Lindgren, präst i
Storkyrkan och med organist Judit Deáki.
Vistelsen på Karlberg avslutas med en kort sorgeprocess avslutad med muskötsalut.
Sedan bär det av till Riddarholmskyrkan på Riddarholmen. Vi har hyrt kyrkan för en
privat visning med vår medlem Maria Westholm som guide. Vi ska även nedlägga en
krans vid Karl XIIs sarkofag.
Eventet avslutas med mat och gravöl vid 18-tiden och framåt på Källaren Stralsund
Anno 1502 i Gamla Stan.
Stockholms äldsta dokumenterade festlokal, lokalen är ursprungligen från 1300-talet
med medeltida valv mm. Här har både Lucidor, Bellman och Rolling Stones varit gäster.
Anmälan och Praktisk Info:
Eftersom detta är ett icke publikt event Finns det ingen ekonomiskt stöttning
vilket gör oss tvungna att ta ut en kostnad per deltagare.
Kostnad: 470 Skr
Inbetalning till:
Svenska Lif:Compagniet / Gillis Åkesson
Bankkonto Svenska Handelsbanken
Clearingnr: 6105
Kontonummer: 6105 518 833 291
IBAN: SE58 6000 0000 0005 1883 3291
BIC/Nationellt bankid: HANDSESS
OBS! Märk inbetalningen med ert namn.
En länk för att fylla i deltagaruppgifter skickas separat.
Inbetald avgift gäller som bindande anmälan. Platserna är begränsade till 70 personer
så vid överbokning behandlas anmälningarna i turordning efter inbetalningsdatum.
Senaste anmälningsdag: 11 februari
Klädsel: Tidstypisk uniform eller för de civila gärna så mörk/dov tidstypisk klädsel
som möjligt. Vissa aktiviteter kommer att ske utomhus.
När det gäller övernattning så förhandlar vi med hotell Kronprinsessan Victoria Örlogshem
och Skeppsholmens Vandrarhem.
Kontakt & Info
Tomas Lindell Ordförande Svenska Lif:Compagniet. Tel: 070-344 4119

Lars-Göran Larsson RSMF Tel: 076-052 8033