Maskeradbal - 18 mars OBS! inställt

30.12.2021

OBS! Evenemanget är inställt.

På grund av bland annat för få anmälda ställs Maskeradbalen in och vi betalar tillbaka avgifterna till de som så begär. Skicka epost till ekonomi@gustafsskal.se med:

 • Fullständigt namn
 • clearingnummer 
 • kontonummer 
 • bankens namn.

För enklare hantering för kassör så ber vi om att ni gör detta snarast.
De som inte sänt in sitt önskemål om återbetalning inom 3 månader kommer att behandlas som en generös gåva till föreningen.

Biljettpriset

Icke medlem 740 kr

För SGS medlemmar 580 kr

Danslista

Alla filmer hittar du på den här webbplatsen men även  på Kristinehovs Malmgårds youtubekanal:

 • Engelska Långdansen
 • Ryskan från Yttermyra
 • Johans Trädgård/The Garyon
 • Fredrike (enfaldig)
 • Öfverflödsförordningen (enfaldig)
 • Fredrike (Niofaldig)
 • Drottningens Angläs
 • Holländska Balen (enfaldig)
 • Hål i Väggen/Hole in the Wall 
 • Gustafs Skål (enfaldig)
 • Herr B:s Hugskott/Mr Beveridges Maggot 
 • Pistolen/Le Pistolet
 • Den Afbrutna/L'Interrompie (niofaldig)