Karolinerkrog 7 mars 2020

07.03.2020

Den 7 mars hälsas medlemmar välkomna till Karoliner krog på Kristinehovs Malmgård, Östra flygeln. Klockan 19.00.

Krogen anordnas i samarbete mellan Svenska Lif-Companiet och Sällskapet Gustafs Skål. Begränsat antal platser.

Anmälan sker till anders@kristinehovsmalmgard.se senast 1 mars.

Betalning av anmälningsavgift sker kontant i namnförsett kuvert på plats. Jämna pengar.

Begränsat antal platser.

Kostnad 325 kr. Inklusive enklare förtäring och 1 glas öl eller vin.

Alkoholfri dryck, lingondricka, ingår i priset.

Försäljning av ytterligare öl och vin till modesta priser. Medtag kontanter. Även swish går bra.

Klädsel: året är 1720 på en av Södermalms krogar i närheten av Hornstullen i Stockholms utkant där resande från alla väderstreck samlas.

Frågor ställes till anders@kristinehovsmalmgard.se.

Varmt välkomna!