Gustaf III, Adeln och Riddarhuset - föreläsning och konsert 17 oktober

14.07.2021

SÄLLSKAPET GUSTAF III inbjuder till föreläsning och konsert på temat: Gustaf III, Adeln och Riddarhuset. Ett evenemang om Gustaf III:s omstridda förhållande till adeln. Söndagen den 17 oktober kl. 14.00, Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm.

Docent Marianne Molander Beyer, Göteborgs universitet och doktorand Oskar Sjöström, Stockholms universitet/Försvarshögskolan föreläser om Gustaf III:s förhållande till adeln och till Riddarhuset under sin regeringstid. Jennie Nell, ordförande i Sällskapet Gustaf III och riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld inleder. Tillställningen är ett samarbete mellan Sällskapet Gustaf III, Riddarhuset, och Ensemble Utile Dulci (under ledning av Rebecka Karlsson).

Trots att senare tiders forskning till del sökt problematisera frågan är det fortfarande en vanlig uppfattning att Gustaf III:s förhållande till Riddarståndet först var gott och sedan blev så dåligt att han "avskydde" adeln. Det är en förenklad och felaktig bild av de intrikata politiska förhandlingar gällande lag, rätt och makt som pågick i den smältdegel av idéströmningar som formade den kulturella och sociopolitiska utvecklingen i Stockholm från sent 1770-tal till tidigt 1790-tal. I själva verket bör man se skiftningarna i kungens relation till adeln som en invecklad väv av inskränkningar och eftergifter under en längre tid där Gustaf tvingades navigera mellan 'allmänhetens väl' (enligt tidens sätt att se det) och enskilda individers ambitioner, mellan politiska allianser och privata vänskapsband, mellan upplysningsideal och personliga övertygelser. Föreläsarna avser att nyansera bilden av Gustafs förhållande till adeln och illustrera detta med sällan visade artefakter ur Riddarhusets samlingar. 

Biljettpris: 

Gratis för medlemmar i Sällskapet Gustaf III; 150 kr för icke medlemmar.

Föranmälan via formulär på Sällskapet Gustaf III:s hemsida senast 11 oktober 2021.

https://sallskapetgustaf3.se/aktuellt/ Riddarhusets dörrar öppnar kl. 13.00. Möjlighet att förbeställa vin, smörgåsar, etc. till pausen finns från kl. 13.00.

PROGRAM
FÖREDRAG 3x20 MIN
Oscar Langenskiöld berättar om ett av Riddarhusets märkligaste föremål, ett förseglat paket av Gustaf III:s hand som är förslutet av sju sigill och endast får öppnas om adliga furstar någonsin introduceras på Riddarhuset.


Marianne Molander Beyer föreläser om de så kallade "goda åren" 1746-1788. Hon utreder hur Gustafs aristokratiska uppfostran och uppväxt samt hans politiska utveckling som kronprins och kung, med ambitionen att förena en stark kungamakt med upplysningstidens idéer, ligger till grund för de beslut kring riddarståndets privilegier som kom att leda till de så kallade "dåliga åren".

Oskar Sjöström behandlar åren 1789-1792 och diskuterar den mångfacetterade och dynamiska relationen mellan Gustaf III och adeln, såväl politiskt, socialt och ideologiskt, samt utreder orsakerna till genomförandet av Förenings- och Säkerhetsakten, ståndsprivilegiernas inskränkningar och kungens relation till riddarståndet under kriget med Ryssland och fram till mordet.

PAUS 30 min

Efter föredragen bjuds vi på konsert, "A Musical Postcard from Stockholm" med Ensemble Utile Dulci (Rebecka Karlsson, barockviolin, projektledare och producent; Kristine West, traversflöjt/blockflöjt; Ulrika Westerberg, barockviolin; Karin Ahnlund, barockviola; Mirjam Pfeiffer, barockcello; Peter Lönnerberg, cembalo), som reflekterar utvecklingen av Riddarhustorgets konserter - Sveriges första publika konserter - under Gustaf III:s levnad. Stycken av kompositörer och kapellmästare verksamma vid Riddarhustorgskonserterna såsom J.H. Roman, F. Zellbell d.y., H.P. Johnsen, F.A. Uttini och J.M. Kraus, anknyter till denna plats som förenade politik och kultur under gustaviansk tid.