Den traditionsenliga MASKERADBALEN 2019

15.03.2019

Fredagen den 15 mars 2019

18.00-24.00 Den traditionsenliga maskeradbalen på Kristinehovs malmgård till åminnelse av högstsalige konung Gustaf iii. För mer upplysningar kontakta Anders Löfgren anders@kristinehovsmalmgard.se