Maskeradbal den 13 mars 2020

13.03.2020

Sista inbetalningsdag  är 5 mars och göres till Sällskapets plusgiro: 6481146-6 
Pris för medlemmar 580 kr och pris  för ej medlemmar 740 kr.
Danslista publiceras längre fram !