Bellmandagen 26 juli 2022

26.01.2022

"Bellmandagen den 26 juli å Djurgården vid Bellmanbysten. Samling på e.m. vid Hasselbacken för gemensam promenad till Bellmanbysten för musikunderhållning och tal med Par Bricole, därefter pick nick."