Bellmandagen å Kungliga Djurgården 26 juli

31.05.2021

Måndagen den 26 juli kl. 4 e.m. (i nådens år 2021) Medlemmar i sällskapet Gustafs skål, tillika våra vänner och gäster, hälsas varmt välkomna att deltaga i firandet och högtidlighållandet av C.M. Bellman å Kungl. Djurgården måndagen den 26 juli klockan 4 om eftermiddagen med samling vid Hasselbackens uteservering för en eller annan förfriskning före avfärd å apostlahästarna de ca 500 metrarna till Bellmanbysten, vid Bellmansro norr om Oakhill, där sällskapet Par Bricole är sammankallande för kransnedläggning, tal och sång. 

Sällskapet Gustafs skål deltager som åskådare, stämningsskapare och självfallet gemensamt gemyt i tidstrogen dräkt. Efter ceremonin intar vi i sällskapet Gustafs skål mat och dryck ur medhavd matsäck. Musikgruppen Barokoko deltager med musikunderhållning och gemensam sång. (Öva gärna på sången Gustafs skål.)


Dräkt anbefalles för medlemmar och vänner i Gustafs skål och anmälan för deltagande till telefonnumret nedan är önskvärt. Sammankallande är Doktor Laurentius (Lars Vigerland) 0708-22 33 50