SGS Årsmöte  29 mars 2020-framflyttat !!

29.03.2020

Plats: Kristinehovs Malmgård 

Tid: 14:00

Motioner skall vara styrelsen tillhanda per e-post gustafsskal@hotmail.com senast den 29 februari 2020.