Anakronism - Vad är det?

16.06.2020

Anakronism betyder kort och gott kronologiskt misstag och innebär att ett föremål, en händelse, ett begrepp och liknande placeras i en felaktigt tidsepok. Anakronismer kan vara så mycket, det kan handla om plastsaker, helt fel mönster på tyger osv. men oftast är det att våra mobiltelefoner åker fram hela tiden.

Men det är ju så trevligt med alla fina dräkter och jag har ju arbetat så länge på min och vill fota i historisk miljö? Jo, det är vi alla eniga om. Men...

Föreningen Gustafs Skål arbetar för att upplysa om och återskapa 1700-tals känslan på våra tillställningar. Oftast tillåter vi att man fotar under den första halvtimmen men sedan lägger vi undan mobilerna. Som regel finns det fotograf på plats som, om man ber snällt, kan ta ett porträtt eller två.

Ur stadgarna:

Då föreningen träffas i dräkt ankommer det på varje medlem att själv begränsa de anakronistiska inslagen till ett minimum så att vi gemensamt kan fånga stämningen hos den tid som varit.

Fundera på om det du har med dig fanns på 1700-talet, annars, lämna det hemma eller göm undan det så gott det går om det måste vara med.

Du är alltid välkomna att fråga om du är osäker!