juni

Kom och prova på 1700-talets favoriter bland sällskapsdanserna! 

   5 JUN 2019

Under Stockholm Early Music Festival hålls en dans-workshop öppen för alla! Dansmästare Anna Löfgren leder dansen och lär ut turerna i några av de populära danserna under 1700-talet,
detta till levande musik på tidstrogna instrument med violinisten Rebecka Karlsson och oboisten Andrea Nelvig.
Med utgångspunkt i dansboken "Samling af Svenska Turer" från 2017, framtagen av dansmästaren Anna Löfgren och klaverspelaren Wilhelm Dahllöf, samt det pågående arbetet med en ny nordisk kadriljbok, presenteras några populära sällskapsdanser från tiden 1650-1810, både från Sverige och andra delar av Europa. Danserna är fortfarande i bruk och dansas idag i olika historiska sällskap runtom, t ex i 1700-talssällskapet "Gustafs skål". Kom och prova på, låt dig inspireras och hänföras i dansens gemenskap, till levande musik framförd på tidstrogna instrument!
Medverkande:
Anna Löfgren - dansmästare
Rebecka Karlsson - violin
Andrea Nelvig - oboeStorkyrkosalen i Gamla stan den 5 juni kl. 17:00.
Fritt inträde!
Välkomna!

Filmvisning och diskussion runt Nationella dräkten 11 juni 2019

Den 11 juni kl.19.00 träffas vi på Kristinehov. Kristinehovsgatan 2, Stockholm 
Då visar vi filmen Then Swenska drägten av Sällskapets Gustafs Skål. (Svt och statens historiska museer) prisbelönt film om den Nationella dräkten.
Efter filmen visar vi några nysydda kopior och vi diskuterar runt ämnet, bland annat så vi försöker bena ut de olika detaljerna och färgerna. Tag gärna med egna alster. 
Medlemmar i föreningen Sällskapet Gustafs Skål = Gratis 
Icke medlemmar = 50 kr till plusgiro 648 11 46-6 = anmälan. 
OBS! Antalet platser är begränsat, så.... 
En sommarbål kommer att serveras.
Varmt välkomna
Sällskapet Gustafs Skål
Anders Löfgren o Carina Rosén
Ord.förande och Vice. Ord.förande

Den ultimata historiska megapicknicken 6 juni 2019 värd: A Stehager

11:00-19:00 vid Ekotemplet. Se facebookevent för mer info

 Bellman i Storkyrkan den 16 juni 2019

Carl Håkan Essmar sjunger och berättar om Bellman och kyrkan i 1700-talets Stockholm. Gratis. Alla är välkomna!
Bellmanssällskapet, Stockholms-Gillet och Storkyrkan i samarbete. Bellmanssällskapet 100 år.

Söndag 16 juni 2019 kl. 16:00-17:30 - se facebookeventet