Gustafs aflägsne Fränder

Gustafs Aflägsne Fränder

En grupp för oss i norra Sverige som tycker om att levandegöra 1700-talet. Vi syr, dansar, äter mat och besöker århundradet tillsammans är planen.