Bli Medlem

Ett medlemsskap ger dig lägre pris på våra fester och inträde i en trevlig gemenskap. När du betalat in avgiften kan du ansöka om tillgång till medlemssidorna här på hemsidan.

Sällskapet Gustafs Skål har andelar i ett antal Medlemsföreningar, däribland Åsö Föreningsråd, Jakobsbergs Gård och Kristinehovs ekonomiska förening. Sedan 2019 är vi även medlemmar i Högalids hembygdsföreningen som driver Ekermanska Malmgården alldeles i utkanten av Tantolunden.

Ett betalt medlemskap i Sällskapet Gustafs Skål stöder på sikt Kulturgårdarna i Stockholm: Kristinehovs Malmgård, Hartwickska Huset, Mäster Olofsgården, Ekermanska Malmgården och Jakobsbergs Gård. 

För 2023 är medlemsavgiften 300 kr/person eller 425 kr /familj.

Så här gör du
  1. Medlemsavgiften sätts in på plusgirokonto 648 11 46-6. Eller swishas till 1234 105 128.
  2. Märk betalningen med medlemsavgift och ditt namn. OBS! Det är jätteviktigt att betalningen märks för att vi ska kunna veta vem betalningen gäller för. Det händer tyvärr att vi får in anonyma inbetalningar.
  3. Ange namn på vem/vilka medlemskapet gäller för, adress och en e-post-adress och skicka ett mail till gustafsskal@hotmail.com  Detta för att vi skall kunna kontakta dig och för att kunna skicka ut information både per post och e-post. Vad god ange alla namn på medlemmar i familjen om du betalar för familjemedlemskap.


Observera att det är din inbetalning av medlemsavgiften som gäller som medlemsskap.


Angående GDPR

  1. Personuppgifter för Sällskapet Gustafs Skåls medlemmar behandlas i enighet med sällskapets sekretesspolicy och används enbart i syfte att förse medlemmen med information kring sällskapets aktiviteter. Detta sker per post eller per e-utskick. Medlemmen ansvarar själv för användarnamn och lösenord och har ansvar för alla aktiviteter som genomförs med hjälp av användarnamnet och lösenordet.
  2. För att du som medlem ska kunna kunna ta del av våra utskick krävs att du själv informerar om eventuella förändringar av kontaktuppgifter till gustafsskal@hotmail.com