April 2019

Föredrag med Irene Kimanius den 7 April 2019 på KHM kl 16:00

Missa inte detta spännande föredrag med anledning av författarens boksläpp- du har även möjlighet att köpa ditt ex denna dag till nedsatt pris.

"När jag sökte källmateriel till boken tog jag kontakt med Häringe slotts dåvarande ägare Jenny Ljungberg. Vi hittade då ett antal räkenskaper på Häringe slotts vind som visade sig vara från från 1700-talet. De hade legat där orörda och okända fram till dess och nu fick jag dem som gåva av slottets ägare. Sanden som man använde att torka bläcket med fanns fortfarande kvar och plötsligt var jag så nära 1700-talets människor. Jag kommer att berätta om hur slottet förvaltades under goda och dåliga år inklusive rysshärjningarna år 1719."