Vill du komma i kontakt med oss?

        If you want to write to us:

Sällskapet Gustafs Skål

Kristinehovsgatan 2, 115 29 Stockholm
gustafsskal@hotmail.com