S v e n s k a   T u r e r

                               Dancingbook Svenska Turer-send us an email if interested, for info in english !

Samling af Svenska Turer är en bok med 48 dansbeskrivningar på svenska utgiven 2017. Koreografen Anna Löfgren har tolkat svenska och utländska originalbeskrivningar från tiden 1650 till 1800. Boken innehåller förord, förklaringar, 48 koreografier och en utförlig källförteckning. Den är avsedd att användas vid historiska danstillfällen, exempelvis 1700-talsbaler. Boken ansluter i stavning till Gustaf af Leopolds ortografi från 1796 och innehåller snitt från franska 1700-talsdansböcker. Formgiven av Wilhelm Dahllöf enligt äldre dansböcker, med klotband. 
Klotet (pärmens tyg) finns i två färger: röd och grön.  

https://www.dahlloef.se/Dansbok

Svenska Turer- Dansbok
Boken går att få klädd i rött  eller grönt tyg

För att få boken skickad per post gäller följande: Boken kostar 250 kr/st. Frakt inom Sverige kostar 35 kr för 1-2 böcker. Om du exempelvis vill ha två böcker betalar du alltså 250+250+35 kr. För frakt för fler böcker samt utanför landet begär offert per epost till:
Två betalningsalternativ:
1) Swish 0731-519668 till Anna Löfgren
Meddelande: Dansboken, färg, samt namn och adress
2) Bankgiro: 296-2678, Firma A Löfgren
Meddelande: Dansboken, färg, samt namn och adress

Extra material

På denna sida finns material att gratis ladda ner som komplement till koreografierna i Anna Löfgrens och Wilhelm Dahllöfs dansbok. Ingen assistans ges utöver vad som meddelas här. Vi kan t.ex. inte hjälpa till med att bränna CD-skivor eller ge instruktioner för hur det görs på just din dator.

Musik för övning

Självfallet använder man levande musik till fester och uppvisningar. Dansen är ju ett samspel mellan dansarna och musikerna! Noter ges längre ned på denna sida. Wilhelm Dahllöf är en uppskattad kapellmästare som spelar tillsammans med musiker på tidstrogna instrument. Han tar gärna emot beställningar på dansspelningar. Epost som ovan.
De musikfiler som ges här får bara användas för övning, alltså ej på fester eller uppvisningar. De flesta spelades in av Anna Löfgren på hennes mobil för att användas inför provdansandet vid utarbetandet av dansboken. De representerar alltså inte någon musikalisk finess, men duger för att lära sig koreografierna. Filerna ges i samma ordning som i boken. Första filen innehåller således Holländska Balen osv. Lämpligen laddar man ned filerna och om man vill bränner man en CD.