Vänföreningar

Med vänförening menas en förening knuten till sällskapet Gustafs skål där man kan delta i varandras aktiviteter och ofta till förmånligt pris