Herrdräkter


Här börjar din text. Du kan klicka här och börja skriva. Ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Bild: Anna Kjellsdotter

Med öppna axelklaffar för officerare

Bild: Marie Weinefalk

Tidig modell av Allmänna dräkten, den variant som är vanligast i bouppteckningar enligt Eva Bergman. Grått tyg med röda detaljer...kan vem som helst använda. Jag har här valt att Inte öppna Axelklaffarna då det på militära uniformer använda hela axelklaffar till vanliga soldater och underofficerare.....Öppna axelklaffar används på officerare och uppåt...tolkningen av axelklaffarnas öppnande eller ej är en intressant fråga 

Bild :Viveka Edit Sjölund

Hovdräkten för någon som presenterats för Majestätet med öppna axelkaffar som visar ståndsperson = alla som pressenterades räknas som ståndperson ....men det finnes många olika sorter ståndspersoner.... 

Bild: Patrik Blom

Lantuniform för någon som tjänstgör eller tjänstgjort för majestätet. Här med öppna axelklaffar . 

Bild: Elisa Edgren

Bild: Marie Weinefalk

Bild Marie Weinefalk