Kungliga kvinnor och politiken

Kungliga kvinnor och politiken 

Hur var det möjligt för en kunglig kvinna på 1700-talet att agera politiskt? Även om de flesta formella vägar till makten var stängda för henne, stod många informella sätt henne till buds. Som medlem av kungafamiljen förväntades hon delta i det politiska livet genom att representera makten – även om kvinnor med makt begränsades av strängare konventioner än män med samma ställning. 

Evenemang: 
torsdag, 8 mars, 2018 - 18:00
Kategori: