I love you madly

Visning av museets nya utställning om Axel von Fersen och Marie Antoinette. 

Biljetter köps i Livrustkammarens kassa innan visning

 

www.livrustkammaren.se

Evenemang: 
torsdag, 12 april, 2018 - 19:00
Kategori: