Boende & Priser

Kostnad för hela helgen

De som inte är medlem i Sällskapet Gustafs Skål eller dess vänföreningar betalar ett tillägg på 300 kr i båda priskategorierna.

Efter den 31 januari 2017 tillkommer ett påslag med 15% på priset oavsett kategori. Det kom-mer att lottas ut en överraskning bland samtliga som bokar innan 31 december 2016.

I båda prisklasserna finns det en-, två- och trebäddsrum. I den lägre prisklassen finns det även två fyrbäddsrum men extraplatserna är i en utdragssäng som kommer att användas bara i sista hand.

Tänk på att arrangemanget är ideellt och beroende av att merparten betalar den högre av-giften!

Ordinarie pris, 3400 kr (icke medlem i SGS eller vänförening 3700 kr)

Finare övernattning i en- till trebäddsrum; antingen på slottet i ett historiskt rum, men med delat badrum eller i en- till trebäddsrum rum med eget badrum i den smakfullt renoverade norra flygeln. De gäster som väljer denna kategori får flera fördelar:

* Det kommer att under festen lottas ut en 15 % rabatt bland de som har bokat och betalat den dyrare kategorin innan 31 december 2016

* En enklare surprise på rummet vid ankomst

* Möjlighet att överlåta den ena övernattningen till annan person under förutsättning att egna lakan tas med och ordnar överlåtelsen på egen hand utan inblandning av vare sig personal eller slottets ägare. Namnet på vem som får en övernattning överlåten på sig meddelas i anmälningsformuläret. Den som (vid sådan överlåtelse) övernattar på fredagen måste lämna slottet senast klockan 10 på lördag morgon

* Betalningen kan delas upp så att 2000 kr betalas senast 31 januari 2017 och 1400 kr betalas senast 31 mars 2017. Det är först vid fullständig betalning som du får din plats i turordningen att välja rumstyp och till maten

Lägre pris, 2400 kr (icke medlem i SGS eller vänförening 2700 kr)

Enklare övernattning i en- till fyrbäddsrum med delat badrum i södra flygeln som har 1980-talsstandard.

Anmälan, Betalning och betalningsdatum Anmälan sker genom att fylla i anmälningsformuläret och att betala i tid.

Betalningar skall göras till Kaggeholmsfestens konto på Handelsbanken, med clearingnummer 6162 och kontonummer 428 835 341. Kontohavare är Anneli Schöldström.

Vänligen uppge namn vid betalningen. Du kommer att få en mailbekräftelse när din betalning kommit in så att du vet att du är ordentligt anmäld. Tänk på att det kan dröja några dagar.

Sista betalningsdag 31 januari 2017. De som vill vara med i utlottningen av en rabatt på 15% i den dyrare kategorin måste betala senast 31 december 2016. De som betalar den dyrare kate-gorin har möjlighet att dela upp betalningen med 2000 kr senast 31 januari 2017 och 1400 kr senast 31 mars 2017. För betalning efter den 31 januari 2017 blir det ett påslag med 15% på båda priskategorierna. Det gäller dock inte för de som delar upp betalningen i den dyrare kate-gorin.

Du räknas som anmäld först när fullständig betalning är inkommen. Detta gäller även vid upp-delningen av betalningen i den högre kategorin. Turordning till maten, samt önskemål om rum räknas från när fullständig betalning har skett.

Förmåner vid tidig betalning

* Tidig servering av middag

* Önskemål om rumstyp prioriteras

Observera att dessa behov tillgodoses i den ordningsföljd som fullständig betalning har skett.

Överlåtelse av biljett

Ingen återbetalning sker men överlåtelse av biljett till annan kan göras på egen hand. Namn på ny deltagare måste snarast anmälas via anmälningsformuläret. Skriv under ”Övriga upp-lysningar” att det gäller en överlåtelse av en betald biljett.

Önskemål om rum tillgodoses i möjligaste mån i turordning efter fullständig betalning har skett.