Bli medlem

För 2018 är medlemsavgiften 300 kr/person eller 425 kr /familj.

Medlemsavgiften sätts in på plusgirokonto 648 11 46-6. Ange namn, adress och en e-post-adress.

Observera att det är din inbetalning av medlemsavgiften som gäller som medlemsskap, inte enbart en anmälan

på hemsidan. 

 

 

Viktig information om NY dataskyddslag: GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med EUs dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR. Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen.Den nya förordningen gäller även ideella föreningar som Sällskapet Gustafs Skål. I vårt medlemsregister sparar vi följande information; namn, mailadress, postadress och telefonnummer om angivet, samt information om enskilt eller familjemedlemsskap.

Dessa uppgifter används i syfte att förse medlemmen med våra e-brevutskick samt medlemsutskick per post.De medlemmar som önskar erhålla ett registerutdrag kan vända sig till kassören på gustafsskal@hotmail.com


Här kan du läsa mer:https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/nyheter-med-dataskyddsforordningen/

 

Har du betalt medlemsavgiften? Välj datum för insättningen så hittar vi rätt inbetalning snabbare.
Har du redan betalt medlemsavgiften? Välj då passande alternativ.
Här kan du skriva in ett eventuellt meddelande till styrelsen , skriv gärna om det är något särskilt du är intresserad av tex dans, musik, sömnad mm
Denna information är helt frivillig men underlättar fär oss att hjälpa dig tillrätta i vår förening