Patons Malmgård-uppförd 1744

Fåfängan är en utsiktsplats med restaurang och kafé som ligger på berget nära Danviken så långt österut man kan komma på Södermalm i Stockholm. Med sin trädinramning av tuktade lindar, som syns från långt håll, är det ett karaktäristiskt inslag i Stockholms stadslandskap. När restaurangen är öppen så hissas de fyra flaggorna på toppen av berget.
Fåfängan var en del av en stor egendom, Patons malmgård. Där ingick själva berget och området nedanför, där malmgården fortfarande finns kvar. "Fåfänga" är ett gammalt ord för en paviljong eller ett lusthus i en trädgård eller park där man vistas tillfälligt
Områdets historia börjar på 1600-taletets mitt. Då anlades uppe på berget Danviks skans som tillsammans med Djurgårdes skans skulle bevaka Stockholms inlopp.
Platsen köptes 1774 av grosshandlare Fredrik Lundin och han anlade sin malmgård och sitt lusthus Fåfängan. Malmgården finns fortfarande kvar, det är den ljusröd-putsade trevåningsbyggnaden vid foten av bergets norra sida intill Masthamnen. Lusthuset Fåfängan lät Lundin bygga på bastionens fundament och vid lusthuset anlade han en trädgård. För de omfattande terrassmurar användes sten från befästningen. Vägen upp till toppen hade redan 1710 byggts av ryska krigsfångar. Lundin fick inte länge njuta av sin Fåfänga, då han blev inblandad i en konkurs och flydde landet. Därefter hade egendomen många olika ägare.
 
År 1839 förvärvade den skotske skeppsredaren och grosshandlaren James Paton hela anläggningen, berget, lusthuset och malmgården. Under hans tid kompletterades husen på berget. De äldsta delarna av bebyggelsen är bland annat Bergshyddan, förmodligen från 1600-talet. Bergshyddan, som tidigare kallades "Fjällstugan", står vid halva höjden på en bergshylla mot norr. James Patons grannar var familjerna Lars Johan Hierta, Frans Schartau och Carl Fredrik Liljevalch, d.y. och familjernas barn lekte ihop. Schartaus familj bodde ett tag i Fjällstugan. Efter Patons död 1867 ärvde hans änka egendomen. Efter henne delades fastigheten av sonen och sonens svåger.
 
Källa: wikipedia
Foto:Maria Olsson Hedtjärn