I stormens Öga- Christopher O´Regan

I STORMENS ÖGA

 

Få svenskar är så mytomspunna som Gustaf IV Adolf, regenten som störtades i en militärkupp 1809. Hans tid vid makten har liknats vid en mörk natt mellan två ljusa dagar, och eftervärldens dom över honom har varit hård. En förlorare, obegåvad och rent av sinnesförvirrad, en politisk klåpare som lyckades trassla in Sverige i tidens stora krig. Han ensam bar skulden till att Finland gick förlorat. I dag är han känd som Galenpannan.

 

 

Sällan har segrarna så oemotsagda fått skriva sin historia. Men hur var det egentligen? Historikern Christopher O`Regan har gått till källorna för att syna krafterna som störtade Gustaf Adolf och svärtade hans eftermäle.

I stormens öga skildrar med stor närvaro de dramatiska händelserna kring revolten i mars 1809. Det är en spännande uppgörelse med den gängse bilden av Gustaf IV Adolf och hans kungagärning.