Fader Hööks krog

Klubbensborg

Det äldsta kända namnet är från slutet av 1600-talet, då Klubben hörde till Årsta gård. Ordet klubb, klubbe finns i namn på holmar, skär och uddar. "Klubben" är en benämning som förekom för att beteckna ett mindre berg eller höjd som är ett tydligt landmärke.
 
På halvön Klubbensborg har det funnits krogrörelse sedan 1700-talet. Då gick en av de stora vintervägarna på Mälarens is till och från Stockholm. Krogen bestod av själva krogstugan och ett brygghus, det är de båda röda stugorna ("Lilla krogen" och "Fader Höks krog") som fortfarande finns kvar vid stranden.
 
Klubben och Bellman
Carl Mikael Bellmans syster och svåger bodde på 1770-talet inte långt härifrån på Hägerstens gård. Bellman själv har vistats på Klubben, hans epistlar "Rörande kortspelet på Klubben" (nr 42) och "Angående landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769" (nr 49) tilldrar sig här. Gamla "Värdshuset Klubben", den höga gulmålade trävillan kallades tidigare "Bellmanvillan" men har idag återfått sitt tidigare namn.
 
Källa: Wikipedia