Divertissement gifvit på Haga nyårs natten år 1790/af Bellman

Handskrift utav Carl Michael Bellmans dramatiska arbete, en teaterpjäs som framfördes för hovet på Haga nyårsnatten 1790. Med ett ”divertissement” menas något ur 1700-talets musikform som brukade framföras på festliga tillställningar. 

Skriften är ett handskrivet manuskript som är ganska svårläst men kan ses för dess originalvärde och som ett exempel på Carl Michael Bellmans handstil. 24 sidor.Du kan även ta del av boken i "Bläddra i boken". Där kan du även  läsa en renskrift av texten. Använd förstoringsglaset.


länk: http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSM_Dramatiska_sammankom...